Güney Sudan'daki Kamu İhaleleri

Türkiye İhracatçılar Meclisince iletilen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan Juba (Güney Sudan) Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla , bazı firmalarımızın kötü niyetli kişilerce ülkedeki sözde kamu ihalelerine internet veya posta yoluyla davet edilerek mağdur edildikleri belirtilmekte olup,  ekli davete benzer ilanlarla karşılaşan firmalarımızın herhangi bir zarara uğramamaları açısından en kısa sürede Juba Müşavirliği ile irtibata geçmelerinin yararlı olacağı bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda paylaşılan olay örnekleri aşağıda bilgilerinize sunulur :

1) Juba Ticaret Müşavirliği  ile temasa geçen bazı firmalar, Güney Sudan hükümetince başta traktör ve tarım makineleri alımı gibi konularda açılmış görünen bazı kamu ihalelerine muhtelif çevrimiçi kanallar/internet üzerinden davet edildiklerini, gerekli evrakları internet veya posta yoluyla ilgili Güney Sudan makamlarına ilettiklerini ve söz konusu ihaleleri kazandıklarını, ancak avans ödemesi aşamasında çeşitli bürokratik sorunlarla karşılaştıklarını, bu sorunların çözümü için ise çeşitli banka hesaplarına ödemeler yapılmasının istenildiğini bildirmekte ve yasal haklarını aramak üzere Müşavirliğimizden destek talep etmektedirler. Bu durumdaki firmalardan temin edilen ihale dokümanları ve resmi yazışmalar araştırıldığında ise; söz konusu ihalelerin ve resmi yazışmaların herhangi bir gerçekliğinin olmadığı ve sürecin tümüyle kurgu ve dolandırıcılık faaliyetlerinden ibaret olduğu ortaya çıkmaktadır. Burada bilinmesi gereken husus şudur ki; Güney Sudan hükümeti, hiç bir kamu ihalesini çevrimiçi kanallar üzerinden duyurmamaktadır. Ayrıca, ülkedeki kamu ihalelerine internet veya posta yoluyla "uzaktan katılım" hiç bir surette söz konusu değildir.

2) Juba Ticaret Müşavirliğine ulaşan başvurulardan, “Güney Sudanlı bazı işadamlarının ve eski kamu görevlilerinin ülkemizi ziyaret ederek Güney Sudan’da yakında yapımına başlanması öngörülen büyük demiryolu projelerinin mevcut olduğunu ve söz konusu projelerin ham petrole dayalı hükümet garantisi ile hayata geçirileceğini söyleyerek Türk iş çevreleriyle ortaklık arayışına yönelik temaslarda bulundukları” yönünde bilgiler edinilmiştir. Buna karşın, Müşavirliğimizce ülke makamlarıyla gerçekleştirilen resmi temaslardan, Güney Sudan hükümetinin gündeminde hâlihazırda somut bir demiryolu altyapı projesinin olmadığı hususu kesin olarak bilinmektedir.

3) Juba Ticaret Müşavirliğine iletilen başvurulardan, “Dubai’de yerleşik Golden Mark General Trading LLC firmasının proje bedeli yaklaşık 3,4 milyar ABD Doları tutarında olan 900 km uzunluğundaki bir karayolu inşası projesinde fizibilite ve ÇED çalışmalarının tamamlandığı, projenin Güney Sudan hükümeti tarafından onaylandığı ve söz konusu projenin ham petrole dayalı hükümet garantisi ile kredili olarak gerçekleştirileceği, söz konusu ihale ile ilgili olarak ülkemizin Eritre eski Fahri Konsolosu Sn. Amanuel Tesfay ile irtibata geçilebileceği” yönünde bilgiler alınmıştır. Bahse konu projenin tanıtıldığı dokümana göre; proje sürecinin Doğu Ekvatorya Eyaletindeki bir ilçeyönetiminin merkezi hükümete ilettiği teklif üzerine başlamış olduğu, proje için gerekli hazırlık çalışmalarının ve resmi onayların alınma sürecinin ise yaklaşık bir ay içinde tamamlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, ihale tanıtım yazısının özensiz bir üslupla kaleme alındığı dikkat çekmektedir. Deneyimlerimiz doğrultusunda; finansal zorluk içindeki Güney Sudan’ın gereksinimleri arasında herhangi öncelik arz etmediği düşünülen ve süratle hükümetin yatırım gündemine alınarak tüm hazırlıkları bir ay gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış görünen ekli proje ilanına müteşebbislerimizin ihtiyatla yaklaşması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ek : Yol Projesi İhale İlanı (4 Sayfa)

 

PAYLAŞ