Mozambik Ticaret ve Yatırım Talebi

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı aracılığı ile  Maputo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Mozambik’te önde gelen hastanelerden birisi olan Shifaa Hospital’ın sahibi ve Genel Müdürü Adamo CASSAMO ile Türk Büyükelçiliğinde bir toplantı gerçekleştirildiği, anılan toplantıda ithal edilmek istenen ürünlerden ve projelerden
bahsedildiği, bahse konu projelerin Türk yatırımcılar ile gerçekleştirmek istendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Mozambik'te ciddi bir eczacı, doktor ve anestezi teknikeri ve uzmanı gibi sağlık sektörünün doğrudan ihtiyaç duyduğu uzman eksiği olduğu, bu eksikliğin yurtdışından ithal edilen sağlıkçılar yolu ile kapatıldığı, Matola Şehri’nde inşa edilen 750 öğrenci kapasiteli binaya bu alanda faaliyet gösteren özel üniversiteler ile ortak bir  yüksekokul kurulmak istendiği, Shifaa Hastanesi’ni yeni teknolojik ekipmanla donatmak ve kapasitesini artırmak üzere ortak arayışında olunduğu ifade edilmektedir.

Hastanenin mevcut yatak kapasitesi 40 olup birçok branşta hizmet verilmektedir. Hastanenin web adresi: "https://shifaahospital.co.mz/ " dir.

Yazıda ayrıca, Mozambik’te ilaç üretimi bulunmadığı ve ilaçların Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz’den ithal edildiği belirtilerek özellikle enjekte edilebilir parasetamol, enjekte edilebilir seftriakson, enjekte edilebilir omeprazol, 500 mg ve 1000 mg’lık parasetamol tablet, azitromisin tablet ve amoksilin tablet; Sodyum Klorid (500ml ve 1000ml), Ringer laktat (500 ml 1000ml) ithal edilmek istendiği; buna ek olarak parasetamol gibi üretimi kolay ve piyasada talebi yüksek olan ürünlerin de Mozambik’te üretimini bir Türk ortakla gerçekleştirmek istendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede hastane projesine ilişkin dokümanlar ve Adamo CASSAMO’ya ait iletişim bilgileri ekte bilgilerinize sunulur.

Ek: Adamo CASSAMO İletişim Bilgileri, Projenin Lokasyonu, Hastane Projesine İlişkin Kat Planı

PAYLAŞ