Ticaret Müşsavirlerimizle Elektronik Sohbetler "Kongo"

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 2 Aralık 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kongo'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu sohbet toplantısına ilişkin katılım linkten sağlanmaktadır: https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/kinsasa-temsilcimiz-is-dunyamzla-bulusuyor/

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ