Ukrayna Medikal Cihaz Sektörü Pazar Araştırması

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından ihracatımız için potansiyel arz eden hedef ülke ve sektörleri kapsayan pazar araştırmaları gerçekleştirilmekte ve bu araştırmalar raporlaştırılarak sonuçları ihracatçı firmalarımız ile paylaşılmakta olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Ukrayna medikal cihaz ve aletleri pazarının durumu, pazardaki rakiplerimiz, tüketici tercihleri, dağıtım kanalları, online satış mecraları gibi konularda güncel bilgileri ihracatçılarımıza aktarmak amacıyla Ukrayna Medikal Cihaz ve Aletleri Sektörü Pazar Araştırması gerçekleştirilmektedir. Ekte yer alan anketteki sorular ise raporun tamamlanmasında faydalanılacak konuları içermekte olup firmalarımızın cevapları ve taleplerine göre raporun son haline şekil verilecektir. Bu kapsamda, ekte yer alan soru formunun ve cevaplarının 28 Şubat 2021 tarihine kadar dtuedpa@ticaret.gov.tr adresine gönderilmesi gerektektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Soru formu: https://www.ikmib.org.tr/files/cms/SoruFormu-2-5.pdf

PAYLAŞ