Brexit Sonrasında Birleşik Krallık'a Kimya İhracatı Hakkında

Sayın Üyemiz,   

31.12.2020 tarihi itibariyle Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden çıkmış olacaktır. Bu tarihten sonra BK ile AB arasında gümrük birliği, malların, insanların ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve ortak mevzuat uyumu uygulamaları sona ermiş olacaktır. Bunun yerine AB ile BK arasında geçen hafta imzalanan BREXIT anlaşması uyarınca ikili bazda serbest ticaret hükümleri geçerli olacaktır.  

BREXIT neticesinde 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle BK, AB REACH mevzuat kapsamından da çıkmış bulunmakta ve bundan böyle UK REACH tüzüğünü yürürlüğe sokmuş bulunmaktadır. Özetle, 1 Ocak itibariyle AB REACH ve UK REACH birbirinden bağımsız olarak yürütülecektir.

AB’ye kimyasallar ihracatını REACH kayıtları ile gerçekleştirmekte olan üyelerimizin bu tarihten sonra REACH kayıtları Birleşik Krallık için geçerli olmayacaktır. Bu kapsamda 1 Ocak itibariyle bugüne kadar AB’ye REACH uyumlu ihracat yapan firmalarımızın bundan böyle BREXIT sonucu UK-REACH’e de ayrıca uyum sağlamaları gerekecektir.

UK REACH ile ilgili tüm çalışmalar Birleşik Krallık tarafından hazırlanan ve 2021 yılı itibariyle online olarak erişilebilecek UK REACH-IT sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Birleşik Krallık pazarına kimyasallarınızı ihraç edebilmek, veya var olan ihracatlarınıza devam edebilmeniz için bazı aksiyonların alınması gerekmektedir. AB Tek Temsilciniz tarafından yapılan EU REACH kayıtları Birleşik Krallığı kapsamayacağından, Birleşik Krallık dışında yerleşik firmalar Birleşik Krallık’ta yerleşik bir Tek Temsilci atayarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Birleşik Krallık’ta yerleşik  ithalatçılar/alt kullanıcılar/tek temsilciler 27 Ekim 2021 tarihine  kadar, madde ithal etmeye devam etme niyetlerini Alt Kullanıcı İthalat Bildirimi (Downstream User Import Notification -DUIN) ile HSE'ye bildirmelidirler. UK REACH mevzuatı BK yetkili makamı Health and Safety Executive – HSE tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir. DUIN bildirimi ardından kayıt edilecek madde için Soruşturma (inquiry) dosyası oluşturularak,  aynı maddeyi kayıt ettirecek firmalar arasında iletişimler ve kayıt hazırlıkları başlayacaktır. Birleşik Krallık pazarına kimyasalların erişiminin sürekliliğine ve ithalatın aksamadan devam etmesine yardımcı olacak UK REACH tüzüğü kapsamında yapılacak kayıtlar için, tonaj bandı ve maddenin risk düzeyine göre geçiş hükümleri bulunmaktadır.

Birleşik Krallık’a ihracatlarınızın aksamaması için firmanızın en kısa sürede Birleşik Krallık’ta yerleşik bir Tek Temsilci atayarak aşağıdaki son tarihlere riayet etmek suretiyle, Alt Kullanıcı İthalat Bildirimi ve UK REACH kayıtlarının tamamlaması gerekmektedir. Bu yolla Birleşik Krallık’ta yerleşik müşterileriniz Alt Kullanıcı olarak sınıflandırılacaklar ve kayıt numarasını kullanarak ithalatlarını kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir.

28/10/2023’ e kadar

  • Her madde ≥1000 ton/yıl
  • Kanserojen, mutajen veya üreme için toksik
  • Aday listedeki madde (en son 31/12/2020)

28/10/2025’ e kadar

  • Her madde ≥100 ton/yıl
  • Aday listedeki madde (en son 27/10/2023)

28/10/2027’ e kadar

  • Her madde ≥1 ton/yıl

Özetle, daha önceden alınmış veya bundan sonra alınacak siparişler ve iş bağlantıları dahilinde 1 Ocak 2021 itibariyle Birleşik Krallık’a yapılacak ihracatı akamete uğratacak bir durum söz konusu değildir. Ancak bu ihracatı yapan firmalarınızın ivedilikle DUIN bildirimi yapmaları ve Tek Temsilci atamaları ve bilahare yukarıdaki takvime istinaden nihai kayıt planlamalarını yapmaları gerekmektedir. 

İKMİB’in iştiraki olan uzman şirketimiz REACH GLOBAL SERVICES (RGS) Brüksel ve İstanbul merkezleri ile üyelerimize UK-REACH konusunda da destek olmaktadır.  

REACH Global Services S.A. (RGS) 2008 yılında İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği (IMMIB)’ne bağlı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (IKMIB) iştiraki olarak kurulmuş olup, kimya ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara Avrupa Birliği ve Türk kimya mevzuatları kapsamında hizmet veren bir danışmanlık firmasıdır. Brexit kapsamında ise RGS uzun yıllardır işbirliği içerisinde çalışmakta olduğu, Birleşik Krallık’ta yerleşik konusunda uzman partnerleri ile birlikte UK REACH konusunda tüm hizmetleri sunmaktadır. Kendileri ile en kısa sürede iletişime geçmeniz tavsiye olunur. 

Bilgilerinize rica ederiz.

PAYLAŞ