Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz,

16-18 Mart 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenecek olan “Cosmoprof Worldwide Bologna” fuarının Milli katılım organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması durumunda 14. Kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için, yer kirası, stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 700 Euro /m2, nakliye hariç 650 Euro/ m2 olacağı düşünülmektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2017/4 Sayılı Tebliği uyarınca uygulanacak destek oranı m2 bazlı olarak daha sonra açıklanacak olup,

Fuar katılımı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Destekleri Hakkında 5973 Sayılı Kararının “Yurt dışı fuar desteği” başlıklı 7. Maddesi kapsamında, bu fuar için Bakanlık tarafından metrekare bazında TL cinsinden belirlenecek olan bedel (Desteğe Esas Tutar) üzerinden desteklenecektir. (Sektörel nitelikli fuarlarda destek üst limiti 250.000,00 TL, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda ise destek üst limiti 750.000 TL’dir.2023 için destek üst limiti henüz açıklanmamıştır.)

Katılım Bedeli İçeriği:

Yer kirası,

Kayıt bedeli & elektrik bedeli (firma başına)

Konstrüksiyon

Nakliye,

Tanıtım,

Diğer giderler,

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda iştirak etmek isteyen üyelerimizin, 07 Ekim 2022 Cuma gününe kadar https://tinyurl.com/bologna2023 linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurmaları ve ilişikte belirtilen banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100 Euro (örn.  20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 Euro = 2000 Euro) avans tutarını " Cosmoprof Bologna 2023 avans bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu ödeme dekontlarının, Birliğimiz Kimyevi Maddeler Sektör Şubesi’ne (Fax: 0212 4540046; E-posta: ebru.genc@ikmib.org.tr  ) gönderilmesi önemle rica olunur.

Ödemenin yapılacağı banka hesap numarası:

Alıcı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Banka-Şube: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

EURO IBAN:TR 38 0001 5001 5804 8012 4639 69

Not: Avans ödemesini yapmayan firmaların başvuruları kabul edilemeyecektir.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler : (*)

1-  İlgili online başvuru formunun doldurulması

2- Avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun ebru.genc@ikmib.org.tr ’ ye gönderimi  (Dekontta ilgili fuar adını belirtiniz)

3- Ekte yer alan Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr  (KEP) adresine gönderilmesi veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak Ebru Genç adına Birliğimiz adresine ulaştırılması. (İmza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmekte olup imza sirküleri de taahhütname ile birlikte gönderilmelidir.)

(*) 3 aşamayı da tamamlayan firmaların başvuruları geçerli olacaktır.

Ek: Taahhütname

Aydınlatma Bildirimi

PAYLAŞ