MEDICA 2022 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

Sayın Yetkili,

14-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya’da düzenlenecek olan Medica Fuarı'na yönelik Türkiye Milli Katılım Organizasyonu 13. kez Birliğimizce gerçekleştirilecektir.

Bahse konu fuara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almakta olup, katılmak isteyen firmalarımızın 08 Temmuz 2022 Cuma günü saat 12:00 ye kadar gerekli işlemleri yerine getirerek başvuru yapmaları rica olunur.

Katılım Bedeli

Başvuru Linki

Taahhütname Linki

Nakliye Dahil: 875  €/m2

Nakliye Hariç: 845 €/m2

 

https://tinyurl.com/medica2022

https://tinyurl.com/medica2022taah 

 

Katılım Bedeline Dahil Hizmetler

Yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti ve fuar idaresi tarafından talep edilen zorunlu giderler, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler

Nakliye dahil katılım bedeli teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içermekte olup, firma başı nakliye hakkı m2 başına 0,2 m3 ‘tür.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler (*)

1-  İlgili online başvuru formunun doldurulması

2- 1.000 € avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun irem.degertekin@ikmib.org.tr ’ ye gönderimi  (Dekontta ilgili fuar adını belirtiniz)

3- İlgili taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderimi ( Lütfen ilgili taahhütnameyi inceleyiniz)

(*) 3 aşamayı da tamamlayan firmaların başvuruları geçerli olacaktır.

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69

SWIFT KODU:   TVBATR2A   

(Ödemeler sadece € olarak tahsil edilmektedir.)

Detaylı Bilgi İçin İrtibat Kişisi:

İrem Değertekin Arslan

E: irem.degertekin@ikmib.org.tr

T: +90 212 454 08 95

T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı kapsamında; 2022 yılı için uygulanacak destek üst limitleri  yurtdışında düzenlenen  sektörel nitelikli fuarlar için 220.000 TL,  prestijli fualar için 743.000 TL’dir. Medica 2022  fuarı milli katılım organizasyonu için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen destek tutarı 6.694 TL/ m2'dir.

PAYLAŞ