Müşavire Danışın Uygulaması

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizin / Ataşelerimizin, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilcileri olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Bakanlıkça "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi" (DTYBS)'nin hayata geçirildiği; Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan "Müşavire Danışın" uygulaması da geliştirilerek DTYBS sisteminin kapsamına alındığı ve Yenilenen "Müşavire Danışın" uygulamasının 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın hizmetine sunulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazıda ayrıca, "Müşavire Danışın" uygulamasının iş dünyamızın Ticaret Müşaviri ve Ataşeleri ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçladığı, söz konusu "Müşavire Danışın" uygulamasını kullanarak, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapların ve sağlanan bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesinin mümkün olduğu, uygulama üzerinden gelen talepler ilgili Ticaret Müşavirliğimize veya Ataşeliğimize doğrudan yönlendirileceği ve en kısa sürede cevaplandırılacağı ifade edilmektedir.

"Müşavire Danışın" uygulaması kapsamında ayrıca iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir "karar ağacı" da kurgulandığı, ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmelerin yapılacağı belirtilmektedir.

"Müşavire Danışın" uygulamasına https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşılması mümkün olup, söz konusu uygulamanın tanıtım videosu https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musavire-danisin linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ