PLMA 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

14-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenecek olan “PLMA’s World of Private Label 2021” Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması durumunda on ikinci kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Özel etiketli ürünler pazarı her geçen gün büyümesini sürdürmekte olup, ilgili sektörün dünyadaki en önemli fuarı olan “PLMA’s World of Private Label” da bu büyümeye paralel gelişimine devam etmektedir. 2020 yılında pandemi sebebiyle iptal edilen fuar 2019 yılında yaklaşık 122 ülkeden 16.305 kişi tarafından ziyaret edilmiş , fuarda 71 ülkeden 2.489 firma ürünlerini sergilemiştir.

“PLMA’s World of Private Label” Fuarına Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için katılım bedelinin 706 €/m2 olacağı öngörülmektedir.

Katılım Bedeli İçeriği:

  • Yer kirası,
  • Konstrüksiyon,
  • PLMA International Council üyelik bedeli
  • Nakliye (İstanbul-Fuar Alanı-İstanbul), (Nakliye hakkı: m2 başına 0,2 m3)
  • Tanıtım,
  • Diğer giderler.

Fuar katılımı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000,00 TL’ye kadar desteklenecektir. (Fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda destek limiti 472.000,00 TL olacaktır.) )

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 6 Temmuz 2021 Salı günü mesai saati bitimine kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

Başvuru İşlemleri:

1.  https://tinyurl.com/Plma2021 linkinde yer alan Online Başvuru Formunun doldurulması.

2. Aşağıda belirtilen banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100€ avans tutarının ödenmesi ve avans ödeme dekontunun melike.baladin@ikmib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi. (Örn. 12 m2 talep edilmesi durumunda ödenecek avans tutarı: 12 m2 x 100 € = 1.200 €)

3. Ekte yer alan Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresine gönderilmesi veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak Melike Baladın adına aşağıda yer alan Birliğimiz adresine  ulaştırılması. (İmza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmekte olup imza sirküleri de taahhütname ile birlikte gönderilmelidir.)

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

EUR Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69

Ek: Taahhütname

PAYLAŞ