PLMA’s World of Private Label 2024

Sayın Sektör Temsilcimiz,

28-29 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenecek olan “PLMA’s World of Private Label 2024” Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması durumunda on dördüncü kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Özel etiketli ürünler pazarı her geçen gün büyümesini sürdürmekte olup, ilgili sektörün dünyadaki en önemli fuarı olan “PLMA’s World of Private Label” da bu büyümeye paralel gelişimine devam etmektedir. 2023 yılında yaklaşık 126 ülkeden 16 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş, fuarda 72 ülkeden 2.658 firma ürünlerini sergilemiştir.

“PLMA’s World of Private Label 2024” Fuarına Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için katılım bedelinin 795 €/m2 olacağı öngörülmektedir.

Katılım Bedeli İçeriği:

  • Yer kirası,
  • Konstrüksiyon,
  • PLMA International Council üyelik bedeli
  • Nakliye*
  • Tanıtım,
  • Diğer giderler.

* İstanbul-Amsterdam-İstanbul arası gidiş dönüş karayolu nakliyesi. Tahsis edilen her m2 başına 0,2 m3 / 60 kg nakliye hakkı dahildir. Standart ürün nakliyesi olup taşıma, depolama vb. için ilave ve özel hizmet veya farklı taşıma aracı gerektiren ürünlerin nakliyesi ilave bedel ile yapılacaktır. İlave bedel ve taşıma hakkı için sözleşme şartları geçerli olacaktır.

Söz konusu fuar, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Destekleri Hakkında 5973 Sayılı Kararına istinaden yayınlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Fuar Desteklerine ilişkin Genelgenin 4. maddesi kapsamında Bakanlık tarafından belirlenen bedel üzerinden desteklenecektir. (2023 senesi için belirlenen destek üst limiti 452.000,00 TL olup 2024 için destek üst limiti henüz açıklanmamıştır.)

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 6 Aralık Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

Başvuru İşlemleri:

1.   https://tinyurl.com/2e39kmbc linkinde yer alan Online Başvuru Formunun doldurulması.

2. Aşağıda belirtilen banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100 € avans tutarının ödenmesi ve avans ödeme dekontunun sinejan.kayabasi@ikmib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi. (Örn. 12 m2 talep edilmesi durumunda ödenecek avans tutarı: 12 m2 x 100 € = 1.200 €)

3. Ekte yer alan Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresine gönderilmesi veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak Sinejan KAYABAŞI adına aşağıda yer alan Birliğimiz adresine  ulaştırılması. (İmza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmekte olup imza sirküleri de taahhütname ile birlikte gönderilmelidir.)

Milli katılım organizasyonumuzda ilk kez başvuru yapan firmalar için sınırlı sayıda yerimiz bulunmakta olup başvuru yapan firmalarımıza başvuru sırasına göre yer tahsis edilecektir. (Başvuru sırası avans ödeme tarihleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır, yer tahsis edilemeyen firmalarımıza avansları iade edilecektir.)

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

EUR Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69

Ek: Taahhütname

 

PAYLAŞ