SobMa 2024 Fuarı Milli Katılım Org.

9-10 Nisan 2024 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova şehrinde düzenlenecek olan “SobMa 2024” Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu T.C. Ticaret Bakanlığından izin alınması durumunda Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Özel etiketli ürünler sektörlerine yönelik olarak 2024 senesinde 11. kez gerçekleşecek olan fuarda 2023 senesinde yaklaşık 160 firma yer almış, 3500’den fazla kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

SobMa 2024 fuarına birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için katılım bedelinin nakliye dâhil 1020 €/m2, nakliye hariç 850 €/m2 olacağı öngörülmektedir.

Katılım Bedeli İçeriği:

  • Yer kirası,
  • Firma Kayıt Ücreti
  • Konstrüksiyon,
  • Nakliye (Nakliyesi yapılacak ürünlerin listesi öncelikle Rusya gümrüğüne onaya gönderilecek olup Rusya Gümrüğünün onayladığı ürünlerin nakliyesi yapılabilecektir. Rusya gümrüğünün onaylamadığı ürünlerin nakliyesi yapılamamaktadır.)
  • Tanıtım,
  • Diğer giderler

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 11 Aralık Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

Başvuru İşlemleri:

1. https://tinyurl.com/3s45f5ht linkinde yer alan Online Başvuru Formunun doldurulması.

2. Aşağıda belirtilen banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100 € avans tutarının ödenmesi (Örn. 12 m2 talep edilmesi durumunda ödenecek avans tutarı: 12 m2 x 100 € = 1200 €) .

3. Ekte yer alan Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak   immib@hs01.kep.tr (KEP) adresine gönderilmesi veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak Melike Baladın adına aşağıda yer alan Birliğimiz adresine  ulaştırılması. (İmza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmekte olup imza sirküleri de taahhütname ile birlikte gönderilmelidir.)

EUR Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69

*SobMa 2024 fuarı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Destekleri Hakkında 5973 Sayılı Kararına istinaden yayınlanan Yurt Dışı ve Yurt İçi Fuar Desteklerine ilişkin Genelgenin 4. maddesi kapsamında Bakanlık tarafından belirlenen bedel üzerinden desteklenecektir (2023 yılı için sektörell nitelikli fuarlar için destek limiti 452.000,00 TL olup 2024 yılı destek limiti henüz açıklanmamıştır).

Ek : Taahhütname

PAYLAŞ