Yeşil Pasaport Hakkında Önemli Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilen 06 Ekim 2020 tarihli ve 3064 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca ilgili şartları taşıyan ve karara uygun şekilde başvuru yapan ihracatçılarımıza Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) alma hakkı tanınmıştır.

Söz konusu 3064 sayılı kararın 6. maddesine göre kararın 10. maddesinin 1. fıkrasında aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır:

“Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.”

Bu bağlamda pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu 15 gün içinde il nüfus müdürlüğüne iade etmekle yükümlü olacak ve hak sahibi firmanın söz konusu durum değişikliğini, formu onaylayan bölge müdürlüğüne 1 gün içinde bildirmesi gerekecektir.

Söz konusu prosedüre ilişkin uyarı firmalarımızın başvuru için kullandığı “pasaport talep formunda” da ayrıca belirtilmiş olup, ilgili husus yeşil pasaport başvurusu yapmış olan firmalarımızın dikkatine sunulmaktadır.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

PAYLAŞ