8. ARGE PROJE PAZARI

İKMİB olarak düzenlediğimiz 8. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları 31 Mart'a kadar devam ediyor. Proje Pazarı kapsamında akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer alıyor.

Amacımız, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmaktır.

İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ