REACH Tüzüğü

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır.18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş bulunan REACH Tüzüğü,AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmış olup bir dizi eski AB Yönetmelik ve Tüzüğünü çatısı altında toplarken bir dizi yeni uygulama da getirmiştir.

Kayıt,yılda 1 ton ve üzerinde AB pazarına hammadde bazlı bir işlemdir. Yani karışım durumundaki kimyasallar için, karışım içindeki yıllık ihracat hacmi 1 tonun üzerinde olan hammaddeler bazında ayrı ayrı kayıt işlemi yapılmalıdır. Kayıt, maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplamalarını gerektirir. Bu bilgiler, bir maddenin ortaya çıkardığı risk ve zararın değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Bu bilgi ve değerlendirme Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirilir.

Kayıt dışında REACH kapsamında Aday Liste, İzin listesi, Kısıtlamalar Listesi gibi sürekli güncellenen ve sanayiciye yükümlülük getiren uygulamaların takip edilmesi, AB’ye sorunsuz ihracat yapılabilmesi için önemlidir.

AB dışıülkelerde yerleşiküretici / ihracatçılar, doğrudan kayıt yaptıramazlar.REACH kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi ya ithalatçı firmaları ya da bir Tek temsilci firma aracılığıyla mümkün olmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü’nü ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla hazırladığı ve https://kimyasallar.csb.gov.tr adresinde 'Mevzuat' sayfasından yayımladığı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmeliği (KKDİK Yönetmeliği), ekleri ve taslak ücret tabloları için resmi görüş alım sürecini başlatmış bulunmaktadır.

REACH Tüzüğü hakkında bilgi için: http://reach.immib.org.tr/

PAYLAŞ