AB Yapı Malzemeleri Tüzüğü

Avrupa Birliği, Yapı Malzemeleri Direktifi yerine 305/2011 sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğünü (CPR) hazırlamış ve 24 Nisan 2011’de yürürlüğe koymuştu. Bu Tüzükteki, yapı işlerinin temel gerekleri ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri, performans beyanı ve CE işaretlemesi, imalâtçı, ithalâtçı, dağıtıcı veya yetkili temsilci yükümlülükleri, uyumlaştırılmış teknik şartnameler, basitleştirilmiş prosedürler ve piyasa gözetim ve denetimine ilişkin maddeler, 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle zorunlu uygulamaya başlandı.

Türkiye, temel yapı malzemeleri üretimi ve ihracatı açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik ilk temel mevzuat 89/106/EEC sayılı "Yapı Malzemeleri Direktifi (CPD), "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” adı ile ülkemizde yürürlüktedir. Bu direktifin yerini alacakTüzüğün de Türkiye'de uyumlaştırılması için gerekli çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Tüm onaylanmış kuruluşların görevlendirilmelerinin yeniden değerlendirilmesi mevzuatın yayımını müteakip 1 yıllık bir süreçte tamamlanması hedeflenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Yapı Malzemeleri Tüzüğü”ne (CPR) yönelik uyumlaştırma çalışmalarının da tamamlanmasıyla, yeni yönetmelik 10 Temmuz 2013 tarih ve28703 sayılıResmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Temmuz 2013 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yapı Malzemeleri Tüzüğü’nde ilgili ürün grupları listelenmekte olup, aralarında bazı yapı kimyasalları da yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/

İMMİB  bilgi notu:http://ab.immib.org.tr/Portals/1/CPR-Brosur.pdf     

PAYLAŞ