PIC Tüzüğü

AB’de 649/2012/EC sayılı Tehlikeli Kimyasalların İhracat ve İthalatına ilişkin Tüzük (PIC Tüzüğü) AB Resmi Gazetesi’nin 27 Temmuz 2012 tarihli ve L 201/60 sayılı nüshasında 649/2012/EC sayılı Tüzük olarak yayımlanmış, 1 Mart 2014 tarihi ile uygulanmaya başlanmıştır.

Tüzük kapsamında Ek I Bölüm I’inde yeralan kimyasallar için Export Notification (ihracat bildirimi), Ek I Bölüm II de yeralan kimyasallar için Export Notification ve PIC Notification (ihracat ve önceden izin bildirimi prosedürü), Ek I Bölüm III de yer alan kimyasallar için PIC Notification (önceden izin bildirimi)’nin yapılmasızorunlu kılınmaktadır.

Türkiye’nin Rotterdam Sözleşmesi’ne taraf olması halinde sanayici Tüzük kapsamındaki bir kimyasalı ihraç etmek istediği takdirde, ithalatçı ülkenin yetkili merciine bildirimi iletecek olan Ajans’la bağlantıya geçmesi için Türkiye Ulusal Yetkili Otoritesi olan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)’ne talepte bulunacak ve ithalatçı ülkenin söz konusu kimyasala dair izin verdiğini gösterir geri bildirimin alınmasına müteakip ihracat gerçekleştirilebilecektir.

http://ab.immib.org.tr/Portals/1/PIC-Bilgi-Notu.pdf

PAYLAŞ