AB Çevre Etiketi (EKO-ETİKET)

Avrupa Birliği'nin Eko-Etiket (çevre etiketi) uygulaması, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bir uygulamadır. AB Çevre etiketi (Eco label), gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için verilebilmektedir. Bugün AB Eko-Etiketi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamakta olup, yeni gruplar sürekli olarak ilave edilmektedir.

AB Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 sayılı Tüzüğü ile çevre etiket sistemi kurulmuş ve eko-etiket alan ürün-hizmet sayısı her geçen yıl hızla artmış ve 2010 yılında 1152 adet lisans verilmiştir. 2010 yılında mevzuat gözden geçirilerek düzenlenmiş ve 66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü olarak yürürlüğe konulmuştur.

Bir çiçek amblemi ile simgelenen bu etiket, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu göstermektedir. Program gönüllülük esasına dayandığı için ticari engeller yaratmaz. Aksine birçok üretici, bu programın kendilerine bir rekabet ortamı ve avantaj sağladığını fark etmiştir.

Ürün grupları ve bu ürünlerle ilgili olarak belirlenen kriterlere (Komisyon Kararlarına)http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.htmladresinden ulaşılabilir. (Kriterleri yeni hazırlanan ya da revize aşamasındaki ürün grupları için tıklayınız.)

Ürün Grupları: Eko-etiket uygulamasının kullanımda olduğu26 ürün grubu var: Temizlik (deterjan, sabun, şampuan v.s), inşaat (boya, vernik), bahçe (tarım ürünleri ve toprak ıslah edici malzemeler) gibi kimyasalları içeren ürün grupları da bulunmaktadır.

http://ab.immib.org.tr/AB-Mevzuati-ve-Politikalari/Eko-etiket

PAYLAŞ