Biyosidal Ürünler Tüzüğü

Avrupa Birliği’nde 27.06.2012 tarihinde yayımlanan 528/2012/EU sayılı "Biyosidal Ürünler Tüzüğü” kapsamında AB pazarına sürülecek biyosidal ürünlere yönelik Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının yüksek seviyede korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulması yönünde hedefler oluşturulmuştur.

Yeni Tüzükle birlikte AB’de pazara sürülecek biyosidal ürünler için alınması gereken izinler için yeni prosedürler uygulanacaktır. Ulusal İzin, Birlik İzni ve Basitleştirilmiş izin Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında uygulanan yeni prosedürlerdir.

Diğer taraftan biyosidal ürünlerle işlem görmüş eşyalar için işlem gördüğü biyosidalin izninin olması ve etiketleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Etiketleme 1 Eylül 2013’den itibaren başlamıştır.

http://biyosidal.immib.org.tr

PAYLAŞ