UR-GE - Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde İKMİB tarafından üyemiz firmaların yeni yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla UR-GE Projeleri yürütülmektedir. 

Bu projeler 3 yıl sürmesi ön görülen kümelenme projeleri olup aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan üretici firmaların, yan sanayi firmalarının, hizmet tedarikçilerinin ve kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar, sektör dernekleri)  bir araya geldiği bir çalışma modelidir.

UR-GE Kümelenme projeleri ile amaçlanan durum, firmaların işbirliği içindeki kuruluşları önderliğinde;

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesidir.

UR-GE kümelenme projelerinin en önemli avantajı, proje kapsamında gerçekleşecek organizasyonlarda (ihtiyaç analizi, eğitim, alım ve ticaret heyetleri vb.) ulaşım, konaklama, tercümanlık, toplantı salonu kirası, tanıtım faaliyetleri gibi belirli kalemler için maksimum %75 ‘e kadar devlet desteği alınabilecektir.

İlgili  tebliğ kapsamında verilen destekler ve projenin hedeflerine ilişkin bilgilere https://kolaydestek.gov.tr/destekler/8/33 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

PAYLAŞ