CLP Tüzüğü

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı Avrupa Parlementosu ve Konseyi Kararı 30 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmış ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

CLP Tüzüğü kademeli olarak Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances Directive=DSD) (67/548/EEC) ve Tehlikeli Karışımlar (Dangerous Preparations Directive = DPD) (1999/45/EC) direktiflerinin yerine geçecektir. Yürürlüğe giren CLP Tüzüğü kapsamında; maddeler (substances) için 1 Aralık 2010 tarihine kadar, karışımlar (mixtures) için ise 1 Haziran 2015 tarihine kadar geçiş süresi verilmiştir.

Bu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır.

Türkiye’deAvrupa Birliği’nin CLP Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11/12/2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi Gazete’de "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” yayımlamıştır.

http://clp.immib.org.tr

PAYLAŞ