AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Kamu İstişare Süreci

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda,  Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)’nın önemli politika araçlarından biri olarak addolunan sınırda karbon düzenleme mekanizmasının içeriğinin belirlenmesi ve bundan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına 4 Mart 2020- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında bir "geri bildirim süreci" yürüttüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili özel sektör temsilcileri ile kamu kurumları tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen görüşler de dikkate alınarak TİM tarafından ülke görüşü hazırlanmış olduğu ve Avrupa Komisyonuna iletildiği belirtilmektedir. İstifadeleri için TİM'in ülke görüşünü de dahil ederek hazırladığı özet bilgi notu ekte yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bu defa, başlatılan kamu istişare süreci çerçevesinde ekte iletilen anketin 28 Ekim 2020 tarihine kadar paydaşlar tarafından doldurulması beklenmektedir.

Ülkemiz sektörlerinin de hem kendileri hem de AB’de yakın işbirliği içinde oldukları sektör/kullanıcı sektör kuruluşları aracılığıyla sınırda karbon düzenleme mekanizmasının
dizaynına ilişkin bu süreçlere görüşlerini mümkün olduğu ölçüde yansıtmalarının önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, anketi cevaplamak isteyen kuruluşlarımızın, ankete https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism/public-consultation linki üzerinden erişimleri mümkündür.

Ayrıca, söz konusu anket soruları kapsamında, ülke görüşümüzde yer alan hususlara ilave olarak varsa Komisyona iletilmesinde fayda görülen hususların da Bakanlığımız ile
paylaşılması halinde, Avrupa Komisyonu nezdinde dikkate getirilmek üzere iletilmesi de mümkün olacaktır.

Bilgilerini ve söz konusu anket kapsamında varsa Bakanlığımıza iletilmesinde fayda görülen hususların en geç 1 Ekim 2020 tarihine kadar canan.ersoy@ikmib.org.tr'ye adresine iletilmesi rica olunur.

Ek : Özet Bilgi Notu

PAYLAŞ