Birleşik Krallık- CE İşareti Uygulamaları

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, 1 Ağustos 2023 tarihli Birleşik Krallık (BK) İş ve Ticaret Biriminin duyurusunda,


- Bir örneği ekte yer alan sektörlerde CE İşareti kullanım sürelerinin süresiz olarak uzatıldığı,
- BK'ya anılan sektörlerde ihracat yapmak isteyen firmaların CE işaretinin yanı sıra, ürünlere ilişkin BK uygunluk işareti olan UKCA'yı da kullanabileceği,
- Süre uzatma işleminin, ürünlerin piyasaya arzı esnasında zaman kaybını ve maliyetleri azaltarak tüketici faydasının artırılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Ürün Grupları Listesi (1 sayfa)

PAYLAŞ