Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komites

TİM'den gelen T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olup yılda 3 kez İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmekte ve ülkemiz bu platformda Bakanlıklarınca temsil edilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki üçüncü toplantısının 7-10 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu bildirilmektedir. 

Bu kapsamda, müteakip toplantının Bakanlık temsilcilerince TTE Anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde takibi öngörülmekte, toplantılar boyunca diğer üye ülke delegasyonları nezdinde ülke bazlı girişimlere ağırlık verilmesi planlandığı belirtilmektedir. 

Bu itibarla, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkanı bulunmakta, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel ve diğer muhtelif olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği değerlendirildiği aktarılmaktadır.

İhracatçılarımızın ticarette teknik engel niteliğinde pazara giriş noktasında karşılaşmakta olduğu sorunlar ve ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen hususların 25 Ekim 2023 Çarşamba mesai bitimine kadar e-posta ile melisaguler@tim.org.tr adresine iletilmesinin  önem arz ettiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ