Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Hk. Anket

TİM'den gelen, T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakerelerinin, 5 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olduğu ve bugüne kadar 4 müzakere turu gerçekleştirildiği ve gelinen aşama itibarıyla firmalarımızın Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı, ilgili firmalarımızca doldurulmak üzere bir anket hazırlamış olup; söz konusu ankete 7 Eylül 2022 tarihine kadar erişim mümkün olacaktır.

 

Bilgileriniz sunulur.

PAYLAŞ