Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulama Erteleme Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, İlgi: 13/12/2021 tarihli ve 41111086-TİM.İMMİB.GSK.KİO.2021/922-12362 sayılı yazıya istianden, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistemde yapılan yeni düzenleme ve iyileştirmelerin 13.12.2021 tarihi itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının öngörüldüğü ifade edilmekteydi.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, söz konusu sistemde gerçekleştirilen teknik düzenlemelerin 10.01.2022 tarihi saat 12:00 itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

PAYLAŞ