Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanname ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Sayın Üyemiz,

2872 Sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ve 31.12.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik dolayısı ile İhracatçı ve Üreticilerimizin 02 Mart 2020 Pazartesi gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri ve söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödenme ve bildirilme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

Adil PELİSTER
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

PAYLAŞ