Gümrük Genel Tebliği-Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

Değerli İhracatçımız,

Bildiğiniz üzere, 29.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Genel Tebliği’nde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) yapılan değişikliğe istinaden gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışından numune ve benzeri bedelsiz ürün getirmesine sınırlama getirilmişti. İhracatçılarımızın önünde engel teşkil eden bu uygulamadan vazgeçilmesi ve düzenlemenin tüzel kişileri muaf tutacak şekilde güncellenmesi için çeşitli temaslarda bulunmuştuk.

Bugün resmi gazetede yayınlanan ve aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz tebliğe istinaden, ihracatçılarımızın önündeki bu kısıtlamanın kaldırıldığını müjdelemek isterim.

Bu süreçte katkı sağlayan, başta TİM Başkanımız Sn. İsmail Gülle ve İMMİB Genel Sekretaryamız olmak üzere, emeği geçen herkese İKMİB’imiz adına teşekkürü bir borç biliyor, kararın siz değerli ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Adil PELİSTER
İKMİB Başkanı

İlgili tebliğ : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723-3.htm

PAYLAŞ