İhracat Ana Planı Kimya Çalışma Grubu İkinci Toplantısı