İhracatçının Sesi Anketi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, ekonomimizin hedefleri doğrultusunda ülkemizin güçlenmesi ve ihracatın artmasının büyük önem arz etmekte olduğu, bu amaçla Türk Eximbank ve TİM başta olmak üzere, diğer paydaşlar ile birlikte ihracat stratejimize yeni bir yön vermek ve bu ekosistemi örnek başarılı ülke modellerine benzer şekilde geliştirmek için bir dönüşüm projesi başlatıldığı bildirilmiştir.

Projenin şekillenmesi ve stratejinin belirlenmesinde ihracatçılarımızın önerileri ve katkılarından faydalanılması planlanmakta olduğu, özellikle ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi, yeni stratejilerin hizmete sunulmasındaki hizmetlerin ve açılımların arttırılmasında rol oynayacağı belirtilmiştir.

Gerçekleştirilecek dönüşüme ışık tutulması amacıyla TİM ve Türk Eximbank işbirliğinde bir anket hazırlandığı ifade edilirken, hazırlanan ankete ihracatçıların katkılarının yol gösterici olması hedeflenmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, beş ana bölümden oluşan ve “genel faaliyet bilgileri, dış ticaret bilgileri, ihracata yönelik ihtiyaç ve kısıtlar, farkındalık (finansman/Eximbank farkındalığı ve deneyimi) ihracat yapma potansiyeli” konularının yer aldığı https://tim.org.tr/tr/anket linkinde bulunan anketin doldurulmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Ek: Anket Bilgilendirme Görseli (1 sayfa)

PAYLAŞ