Irak Gümrüklerde Tek Uygulama ve Vergi Tarifeleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıya atfen, Irak'ta 17 Şubat 2019'da tek gümrük uygulamasının yürürlüğe konulması üzerine, yeni uygulamalar ve vergi tarifeleri hakkında bilgi almak, bu konularda ihracatçılarımız tarafından Erbil Ticaret Ataşeliğimize iletilen diğer hususları görüşmek üzere Ataşeliğimizce Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı ile 19 Şubat 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, yapılan görüşme kapsamında yeni gümrük tarife cetvelinin fasıllarında yer alan GTİP'ler itibarıyla tespit edilen 'gümrük vergisi oranları', 'hesaplamaya esas referans birim kıymeti' ve 'birim miktar cinsi' bilgilerinden oluşturulan tabloya yer verilmekte olup, yeni uygulama sürecinde ihracatçılarımızın vergi oranlarına ilişkin bilgi taleplerini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirtmek suretiyle erbilgumruk@ticaret.gov.tr e-posta adresine iletebilecekleri ifade edilmektedir.

EK: Irak Yeni Gümrük Vergileri Tarife Cetveli Özeti ve Örnek Hesaplama (3 Sayfa)

PAYLAŞ