İran Yaptırımları-Sıkça Sorulan Sorular

TİM'den alınan bir yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bir yazıda,

ABD tarafından 2020 yılı başında 13902 sayılı Başkanlık Yürütme Emri ile ABD tarafından İran’a yönelik yaptırımların 10 Ocak 2020 tarihli 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile önceki sektörlere ek olarak İran’ın tekstil, madencilik, inşaat sektörleri ve imalat faaliyetleri içerecek şekilde genişletildiği, 08/10/2020 tarihinde ise adı geçen başkanlık Kararnamesinde sayılan sektörlere İran finans sektörünün de dahil edilerek, İran’daki 18 bankanın ikincil yaptırımlar açısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) listesine alındığı,

Yaptırımların açıklanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi tarafından yaptırımların nasıl yorumlanacağına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Kılavuzlarının yayınlandığı, bu doğrultuda, adı geçen Başkanlık Kararnamesindeki hususların nasıl yorumlanacağına ilişkin SSS’lerin 07/12/2020 tarihinde yayınlanmış olduğu,

SSS’lerin incelenmesinden insani ticaret olarak değerlendirilen İran’daki ilaç, tıbbi cihaz, medikal bakım, hijyen ve temizlik ürünleri, sabun, el temizleyicileri, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı, kadın pedi, çocuk bezi, bebek ve çocuk bakım ürünlerinin yalnızca İran’da kullanılacak olacağı, ihraç edilmemesi (İran’a döviz kazandırmaması) kaydıyla İran’da üretiminin veya İran’la ticaretinin (SDN Listesi kısıtı hariç) yaptırımlardan istisna tutulacağı, İran finansal sistemine uygulanan yaptırımlardan istisna kapsamında olduğu anlaşılan konuların ise;

- Gerçek ve tüzel kişilerin İran yargı organlarında yargılanmaları ile mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, bilirkişi ücretleri,

- İran’a veya İran’dan yapılacak her türlü seyahate ilişkin kara, hava ve denizyolu seyahat ve nakliye ücretleri,

- İran’da ikamet edenlerin İran dışından her türlü sağlık hizmeti almasına yönelik ödemeler,

- İran’da ikamet edenlerin İran dışında aldıkları akademik eğitimlere ilişkin ödemeler,

olduğu belirtilmekte olup, Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.
 

Ek: Bilgi Notu (4 sayfa)

PAYLAŞ