İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin artırılması amacıyla bu firmaların sisteme kaydının yapılmasını sağlayacak “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” programının oluşturulduğu ve söz konusu program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi – İİKS numarası) verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25/03/2019 tarihinde devreye alınacağı ve uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen, bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların unvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesinin ve İİKS numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” alanında “Kimlik No” bölümüne yazılmasının, sorun yaşanması halinde ise ilgili sorunun Bakanlığa iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ekte gönderilmekte olup, anılan programa ilişkin Yükümlü Kılavuzu https://ggm.ticaret.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

Firmalarımızın bilgileri rica olunur.

Ek: Genelge

PAYLAŞ