İzinli Alıcı İşlemleri Genelgesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün bir yazısında, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, izinli alıcı uygulaması iş akışlarının revize edildiği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, izinli alıcı işlemlerinin daha ayrıntılı açıklanması amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanmış olan "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu 2020/13 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Ek: İzinli Alıcı İşlemleri Kılavuzu

PAYLAŞ