KKDİK Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında 31 Aralık 2020 tarihinden önce imal edilen veya ithal edilen kimyevi maddelerin (kendi halinde veya karışım içinde, yıllık miktarı bir ton ya da daha fazla olan) 31 Aralık 2020 tarihine kadar ön-MBDF gönderimi sonrasında 31 Aralık 2023 tarihine kadar nihai kayıt yükümlülüğü zorunlu kılınmıştır.

KKDİK kapsamında kayıt yükümlülüğü herhangi bir tonaj bandı ayrımı olmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlamış olup, 2023 yılı sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonraki süreçte ön-MBDF gönderen firmalar;  MBDF sorgulama yaparak aynı maddenin ön-MBDF göndermiş olan diğer firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilmekte olup, sürdürülen iletişimler sonrası MBDF’de Lider firmanın kim olacağı belirlenecektir.

Lider firmalar belirlendikten sonra; maddenin MBDF sorgulamasında diğer firmalar tarafından Lider Firma bilgisi görülebilecektir. Lider firma kayıt dosyasını gönderirken üye firmaları da dosyasında belirtecektir.

Bakanlığın 29/01/2021 tarihinde yaptığı duyuruda Lider firma beyanlarına 15/02/2021 tarihinde başlanacağı, daha önce yapılmış olan Liderlik beyanların geçerli sayılmayacağı bildirilmiş olup, lider firmanın ‘Madde İçin Lider Firmayım’ beyanını yapmadan önce MBDF’deki tüm firmalarla iletişime geçmesi gerekliliğinin altı çizilerek, beyan yapıldıktan sonra da iletişimlerin devam edeceği ve  MBDF’ye yeni eklenen firmaların da sürece dahil edileceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığın kayıt sürecine yönelik duyurusuna https://kimyasallar.csb.gov.tr/kkdik-kayit-surecine-iliskin-duyuru-2/344​ adresinden erişim sağlanabilir. Kimya sektörümüzün ilgili tarihlere kadar yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu sürece bugünden itibaren vakit kaybetmeksizin hazırlanması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

PAYLAŞ