Macaristan'da Uygulamaya Giren BIREG Sistemi Hk.

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Macaristan Hükümeti tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmalara elektronik kayıt yükümlülüğü getirilmiş ve online izin ön kayıt sistemi BIREG uygulamaya alındığı belirtilmiştir. Macaristan’ın bu sistem ile, uluslararası karayolu yük taşımacılığı için gerekli olan ikili ve çok taraflı izinlerin yasal kullanımının izlenebilirliğini ve kontrolünü sağlamayı ve Macar karayolu taşımacılığı şirketlerinin haksız rekabete karşı korunmasını hedeflediği belirtilmektedir. Öte yandan uygun olmadığını değerlendirdikleri durumlarda araçların alıkonulması, para cezaları ve hatta suçlu bulunan şirketlerin ve sürücülerinin Macaristan'dan tamamen yasaklanması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar öngörülmektedir.


Yazıda devamla, söz konusu Karara göre Macaristan karayolu taşımacılığında BIREG’e Macaristan, AB ülkeleri ve 3. ülkeler dahil tüm taşıma şirketlerinin kayıt olması gerekmekle birlikte, 4 Şubat 2021 tarihinden itibaren yalnızca AB topluluk lisansı ile faaliyet gösterenlerin, (kabotaj operasyonlarını gerçekleştirenler hariç), sisteme kayıt yaptırması gerekmeyeceği bilgisi edinilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ