PolynSpire Projesi Açılış Toplantısı

Avrupa’nın en büyük sivil AR-GE programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklenen ve 4 yıl sürecek olan PolnySpire Projesinin açılış toplantısı 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de İKMİB’in yanı sıra KORDSA’nın da yer aldığı projenin Avrupa genelinde toplam 22 ortağı bulunmaktadır.

Proje kapsamında plastiklerin kimyasal olarak geri kazanımına yönelik teknoloji geliştirilmesi amaçlanmakta olup  plastik monomerlerin ve dolgu malzemelerinin kimyasal olarak geri kazanımı,  geri dönüştürülmüş plastiklerin kalitesini arttırılması için alternatif katkı malzemelerinin geliştirilmesi ve Çelik endüstrisinde plastik atıkların karbon kaynağı olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

İKMİB bu projede çıkan ürünlerin Pazar analizlerinin yapılması, bu ürünlerin atık mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve projenin tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerine katkı sağlanacaktır.

İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ