RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları Hk

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda firmalarımızın fuar katılımları esnasında teşhir etmek üzere getirdikleri ürünler ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olup, gümrükleme işlemlere esnasında yapılan eksik işlemler ya da yanlış beyanların, o ülkeye girişte firmalarımızın fuara katılımlarını geciktirebilecek kontrol işlemlerine sebebiyet verebilmektedir.

Bu kapsamda, son günlerde tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu’nda gerçekleşen fuarlarda benzeri sorunların ortaya çıktığı, Rus gümrük idaresince yapılan işlemlerin 10-12 saate kadar uzadığı bilinmektedir. Diğer taraftan mezkur ürünler ATA karnesi düzenlenmiş olsa dahi tam tespit uygulamasına tabi tutulmakta, ürünler sıra numaralarına göre tek tek fotoğraflanmaktadır. Diğer taraftan ATA Karnesinde Türk gümrük idaresince doldurulması zorunlu yeşil kısmının doldurulmadığı da müşahede edilmiştir.

Fuar katılımcısı firmaların bu hususları dikkate alarak ilgili hazırlıkları göz önüne alarak, anılan ülkedeki fuarlara katılımlarında tedbirli olunması ile Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan yazı eki bilgi notunun paylaşılmasının gereğini rica ederim.

Bilgilerinize sunulur.

EK: https://www.ikmib.org.tr/files/health/RFAtaKarnesiBilgiNotu-dönüştürüldü.pdf

 

PAYLAŞ