Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Webinarı Hk.

Sayın Üyemiz,

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan “Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na Kimya (NACE kodu 20), Eczacılık (NACE kodu 21) ve Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250) sektörlerimiz de eklenerek yayımlanmıştır.

Yerli ve milli üretime öncelik verilmesi, yüksek katma değerli ürün üretimine geçilmesi, firmalarımızın ölçek büyütmesini sağlayacak ve sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan bu gelişme ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İlker Murat AR ve Program Yönetimi Daire Başkanı Sayın Hakan ERTEN’in konuşmacı olarak yer alacağı, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” konulu webinar 9 Mart 2021 Salı günü saat 14:00’te  düzenlenecektir.

Söz konusu webinara katılmak isteyen üyelerimizin https://tinyurl.com/sanayihamlesiwebinari bağlantısındaki formu doldurarak kayıt yaptırmaları rica olunur.

Not: Kayıt işlemi tamamlanan katılımcıların formda belirttikleri e-posta adreslerine webinar bağlantısı iletilecektir.

PAYLAŞ