Temiz Enerji Sektör Görüşleri Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında çalışmalara devam edildiği bildirilmiştir.

Söz konusu Eylem Planı’nın 10. hedefi olan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” doğrultusunda ve Yeşil Mutabakat uyum çalışmaları kapsamında “Temiz Enerji” alanında TİM görüşleri oluşturulmakta olup, anılan çalışmada ihracatçı sektörlerimizin  de görüş ve ihtiyaçlarına yer verilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, ekte sunulan sorulara ilişkin kapsayıcı sektörel değerlendirmelerin 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar mehmet.temiz@ikmib.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.

Ek:Temiz Enerji Soruları (1 Sayfa)

PAYLAŞ