Ticarette Teknik Engeller Anketi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlıkları Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazısına atfen; anılan Genel Müdürlük tarafından "Ticarette Teknik Engeller" konusunda ihracatçılara rehberlik edecek bir rapor hazırlandığı, söz konusu raporun hazırlanmasında yararlanılmak üzere özel sektöre yönelik bir anket çalışması yapıldığı ve anılan ankete, https://www.teknikengel.gov.tr/anket bağlantısı üzerinden erişim sağlanacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ