Ticarette Teknik Engeller Raporu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, ülkelerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygunluğunun ve güvenliğinin temin edilmesi, tüketicinin ve çevrenin korunması, ulusal güvenliğin sağlanması gibi meşru amaçlara uygun olarak gerekli gördükleri önlemleri yürürlüğe koyma hakkına sahip oldukları ifade edilmektedir. Bu önlemlerin, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri aracılığıyla uygulandığı belirtilmektedir. Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri; sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunmakla birlikte, amacı dışında yerli üretimin ve sanayinin korunmasına yönelik uygulanmaları, meşru sayılmayan hedeflere yönelmeleri, meşru amaçları olsa dahi ticareti gereğinden fazla kısıtlamaları veya üreticiler/ülkeler arasında ayrıma yol açmaları durumunda “ticarette teknik engel” olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşmasının hazırlandığı bildirilmektedir.


Aynı yazıda, ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa T.C. Ticaret Bakanlığınca 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlandığı belirtilmektedir. Söz konusu rapora https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ