TİM - Odaklı İnosuit Programı

TİM'den alınan bir yazıda, TİM tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programının; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle artırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşım ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği belirtilmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği  konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve eşleştirilen firmalarımız da kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.

Yazıda devamla, Kasım 2016’dan bu yana devam etmekte olan TİM İnoSuit Programı'nın yapısının ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak "İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları" olmak üzere 4 kulvardan oluşacak şekilde “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırıldığı, yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarının %25’ten %50’ye yükseltildiği belirtilmektedir.

1 Mart 2021 tarihinde başlaması planlanan programın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 31 Ocak 2021'dir.

Başvurular online olarak https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino   internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu

PAYLAŞ