Türk Eximbank'tan İhracatçıların Kur Risklerine Karşı Yeni Önlemler Geldi

Türk Eximbank'tan ihracatçıların kur risklerine karşı yeni önlemler geldi

Türk Eximbank , kurda yaşanan dalgalanmadan ihracatçıların etkilenmemesi amacıyla reeskont kredilerine getirilen kur sabitlemesine ilaveten yeni önlemler açıkladı.

Buna göre Türk Eximbank, reeskont kredileri hariç döviz cinsinden kullandırdığı kredilerin tamamını ihracatçıların talep ettiği döviz cinsinden de kullandırmaya başlayacak. Bu uygulamayla ihracatçıların TL kullanımında maruz kaldıkları kur zararlarını ve çifte işlemi önlenmiş olacak.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

“02.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı kararda yapılan değişiklikle, döviz kredileri doğrudan döviz olarak veya kredi tutarının Türk Lirasına dönüştürülmesi suretiyle kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, TCMB reeskont kredileri hariç döviz cinsinden krediler döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırılabilecektir. Bu sayede eski uygulamada ihracatçılarımızın döviz kredilerini TL olarak kullanmaktan dolayı maruz kaldıkları kur zararının önüne geçilmiş olacaktır.”

İşletme sermayesi finansmanı için yeni vade seçeneği

Türk Eximbank, ihracatçılara işletme sermayesi finansmanı için de 5 yıllık yeni bir vade seçeneği sundu.

Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği ve önümüzdeki aylar içinde gerçekleştireceği ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçılara işletme sermayesi kredilerinde yeni bir pencere açarak daha uzun vade imkanı getirdi.

İlk etapta 500 milyon dolar karşılığı euro kredi imkanı

Söz konusu imkan ile altı aylık dönemlerde Euro cinsinden ve 10 taksit halinde geri ödemek üzere toplam 5 yıl vadeli bir seçenek Euribor+%3,25 faiz oranı üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine sunulacak. Yeni açılan pencere dilimler halinde devreye girecek olup söz konusu imkanın kullandırımına 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanacak. İlk etapta 500 milyon dolar karşılığı Euro cinsinden bir kredi kullandırılacak.

Türk Eximbank'ın ihracatçılara desteğini artırarak sürdürmek için uuluslararası para ve sermaye piyasalarından kaynak tedariki çalışmaları kapsamında "Sukuk tahvil ihracı" ve Dünya Bankası kuruluşu olan MIGA garantörlüğünde yeni bir fon sağlanması çalışmalarının da hızlandırıldığı bildirildi.

Eximbank, dün açıkladığı bir kararla da Irak, Libya ve Suriye’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle bu ülkelere yapılacak ihracatlarda 4.10.2016’dan önce kullanılan reeskont kredilerinin taahhüt kapatmaları için TCMB tarafından 12 aylık ek süre verildiğini ve ek sürede taahhütünü kapatanlara müeyyide uygulanmayacağını bildirmişti.

PAYLAŞ