Türk Standartlarının Gözden Geçirilmesi

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gelen T.C. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların sistematik olarak gözden geçirildiği ifade edilerek bu kapsamda, TSE tarafından hazırlanmış olan ve 2019 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartlarının gözden geçirileceği bir çalışma başlatıldığı ve uluslararası prosedürler ile uyumun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bahse konu gözden geçirme işlemlerinde bu standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi olduğu bu sebeple Türk standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerektiği aktarılmaktadır.

Bu çerçevede, sektörel bazda sınıflandırılmış olarak sunulan Türk Standartları listesine ve bu standartların gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "Sistematik gözden geçirme oy formu"na https://www.tse.org.tr/sistematik-gozden-gecirme/ bağlantısından ulaşılabildiği belirtilerek söz konusu standartlara ilişkin değerlendirmeler talep edilmektedir.

Gerek görülmesi halinde mezkûr formun ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak 15 Ocak 2024 tarihine kadar T.C Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ