Türkiye Elektrik Üretimi Ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Hk.

TİM'den gelen bir yazıda,T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazılarına atfen, ülkemizdeki elektrik üretiminin ve nihai kullanıcıya elektrik şebekesi üzerinden ulaşan elektriğin sera gazı yoğunluğunun bilinmesine olan talebin her geçen gün daha da artmakta olduğu, kurumsal firmaların bu değerleri kullanarak elektrik tüketimleri kaynaklı Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını hesaplayabildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, yıl bazında Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörlerinin Bakanlıkları tarafından hesaplanarak 9 Ağustos 2022 tarihinde Bakanlığın  internet sayfasında yayımlandığı ifade edilmekte olup, detayları ekte paylaşılan formdadır.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

Ek: Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri (2 Sayfa)

 

PAYLAŞ