Yatırım ve Finansın Kurumsallaşması Temalı Konferans Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına istinaden, Euromoney Kurumsal Yatırım Ofisi tarafından ülkemiz Riyad Büyükelçiliği'ne gönderilen e-postaya atıfla, adı geçen Ofis tarafından 7 Eylül 2022 tarihinde Riyad'da Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al- Jadaan'ın himayelerinde "Yatırım ve Finansın Kurumsallaşması" temalı fiziki katılımlı bir konferans düzenleneceği bildirilmektedir.

Ülkemizden de iş insanlarının katılımının teşvik edildiği konferansta üst düzey Suudi karar alıcılar, finansörler ve işletmelerle irtibat kurulabileceği belirtilmekte olup söz konusu konferansa ilgili web adresi üzerinden kayıt yapılabileceği ve ilave bilgi temin edilebileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ